Új Vadászjegyet!

Még óvodás koromban történt, hogy le kellett rajzolnunk, milyennek képzeljük a világot 2000-ben. Emlékszem a libasültet lézerkéssel szeletelő főkötős nagymamákra, levegőben suhanó Mercedesekre, a Marson sátorozó kisdobosokra és a többi, akkor lehetségesnek, de végtelenül távolinak tűnő, zsírkrétával remekbe szabott vágyálomra. A világ nem teljesen úgy alakult, ahogy reméltük, de például a mobiltelefont kisebb-nagyobb pontossággal megjósoló remekművek valósággá válására még csak az ezredfordulóig sem kellett várni.

elektronikus_vadaszjegy.jpg

Ugyan kártyaformátumú, internetes tagdíjfizetéssel érvényesíthető Állami Vadászjegyet akkor egy gyerek sem rajzolt, de most, 2016 végén legfőbb ideje volna elmélkednünk kissé azon, hogy unokáink fogják majd csak használni, vagy már mi is élvezhetjük az előnyeit. Ráhangolódásképpen idézzük fel, hogy egyéb okmányaink milyen átalakuláson mentek keresztül az elmúlt húsz évben, míg a vadászjegy maradt a régi:

Személyi Igazolvány 1990-től:

szemelyi_regi.jpg

Személyi Igazolvány 2000-től:

szemelyi_uj.png

Személyi Igazolvány 2016-tól:

szemelyi_legujabb.jpg

Régi és új Jogosítvány:

jogsi_regi.jpg

Régi és új Őstermelői igazolvány:ostermeloi_regi.jpg

ostermeloi_uj.jpg

Közös bennük, hogy nem csak a forma modernizálódott, hanem a tartalom is bővült. Az új személyivel már lehet utazni az EU-n belül, a legújabb pedig már TAJ-kártya és adóigazolvány is, nem is beszélve az elektronikus aláírás nyújtotta lehetőségekről. Az új jogsi személyazonosításra is alkalmas. Az új Őstermelői Igazolványt pedig már most irigylem: okostelefonos alkalmazással vagy csak simán az interneten bárki számára ellenőrizhető az érvényessége, ez egyébként igaz a tavalyelőtt megújult (addig papíralapú) Hajóvezetői Bizonyítványra is. A Turista Állami Horgászjegy az interneten igényelhető, bankkártyával fizethető. Sms-ben vehetünk lottót vagy autópálya-matricát, és az alábbi társadalmi szervezetek is kártyaformátumú tagsági igazolványt használnak:

 • Országos Erdészeti Egyesület
 • Magyar Madártani Egyesület
 • Magyar Mikológiai Társaság
 • Vitézi Rend
 • Magyar Természetjáró Szövetség
 • Magyar Autóklub
 • Magyar Orvosi Kamara
 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete
 • Adótanácsadók Egyesülete
 • Közlekedéstudományi Egyesület

Személyes kedvencem a lista alján szereplő Közlekedéstudományi Egyesület. A csekkes tagdíjbefizetést három éve (!) megszűntették. De van ilyenjük:

"Bankkártyás fizetés. Kártyával a következő oldalon fizetheti ki tagdíját. Ez az oldal először a tagnyilvántartó rendszerhez viszi Önt, ahol belépés után ajánlja fel a rendszer befizetendő tagdíjat (elmaradás esetén tagdíjakat), és ott indíthatja el a fizetést is. A befizetett összeget a rendszer a tagnyilvántartóban regisztrálja is. Megjegyzés: Bankkártyával a sztenderd tagdíjakon felül a kártyagyártási díjat, a nyomtatott Közlekedéstudományi Szemle KTE tagok részére kedvezményes éves előfizetési díját és az esetleges egyéni támogatást is ki lehet egyenlíteni."

Hol vagyunk mi ettől, és mégis miért fényévekre? Ha nekik sikerült az átállás, pedig ott is biztosan vannak a modern technikától idegenkedők, akkor nekünk miért ne menne? A Kamarának muszáj lesz lépnie. Nem egyszerűen „érdemes”, hanem elkerülhetetlen, mert a Vadászjegyek egy jó részének megújítása jelenleg törvénysértő módon történik, azt is elmondom, hogy miért. A Vadászkamarai törvény a következőképp rendelkezik:

2/A. § (1) A kamarának a vadászjegy kiállításával és érvényesítésével kapcsolatos eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Mielőtt ásítanánk egy kiadósat, fussuk át a következő pár sort is a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényből, ami pedig ezt mondja ki:

40. § (1) Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Tehát helyettünk más is beviheti a kamarához érvényesítésre a vadászjegyet. Igen ám, de:

(2) Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni.

40/A. § (1) A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. (…)

(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. (…)

És akkor tegyük a szívünkre a kezünket: amikor a sógor, koma, szomszéd, vadásztárs Vadászjegyét vittük érvényesíteni, akkor vittünk magunkkal két tanúval aláíratott meghatalmazást? Ugye, hogy nem?! A kamarai adminisztrátor kérte? Ugye, hogy nem! Márpedig ez az eljárás – ha meg is könnyíti az életünket – mindenképp törvénysértő, és ha valaki hivatalos úton jelezné ezt a Kamara működésének törvényességi felügyeletét ellátó Fazekas Sándor miniszternek, még utóbb rákényszerítené őket a törvény betű szerint történő betartására, ami sem a kamara, sem a tagság érdekeit nem szolgálná. A változás, a kártyaformátumú, elektronikus úton (nem bélyegragasztgatással!) történő érvényesítés lehetőségét magában hordozó új vadászjegy bevezetésével viszont mindenki nyerne. Nekünk nem kellene munkaidőben a kamarához menni, készpénzzel készülni, a kamarának pedig nem kellene számlát kiállítani, pénzt számolni, őrizni, bankba menni vele, és egy csomó munkaidőt megspórolnának, amire szükségük is lesz, mert jövőre a 63 000 vadászjegy megújítása mellé 25 000 vadászati engedély kiadásának kötelezettsége is rájuk hárul majd.

Az új vadászjegyek mögött szükségszerűen felépítendő naprakész, automatikusan frissülő tagnyilvántartás lehetővé tenné egyéb elektronikus szolgáltatások nyújtását is (például e-mail értesítések kiküldését, mielőtt lejárna az orvosi érvényessége a fegyvertartási engedélyben stb.).

A kényelemnek persze ára lesz. Hogy mennyi? Nos, abból kiindulva, hogy a NAK 190 000 darab színes-szagos őstermelői igazolványra 90 millió forintot költött, 100 000 vadászjegy kijönne kicsit több mint 47 millió forintból, vagyis egy kártya költsége nem érné el az 500 forintot. Ráadásul ez nem évente, rendszeresen jelentkezne, hanem csak egyszer. Elhanyagolható ahhoz képest, hogy a kamara vadászjegyenként plusz 5000 forinttal gazdálkodhat jövőre, és minden rákövetkező évben. Ha az átállást nem egyszerre, hanem öt év alatt, pusztán a lejáró vadászjegyek cseréje útján hajtjuk végre, a költségek még jobban szétterülnének időben. Az informatikai fejlesztés pedig már amúgy is időszerű volna. Nem tudom, mennyi papíralapú vadászjegy porosodik még a területi szervezeteknél, talán kettő, talán húsz évre is elegendő lehet. De lássuk be: a kőkorszaknak sem azért lett vége, mert elfogytak a kövek. Az új rendszer nyilván „döcögve” indul majd, hiszen új eljárásrendet kell bevezetni. Azt is tudom, hogy ha egy ilyen rendszer létrejön, akkor már nemigen lehet majd minden beszámolót azzal kezdeni, hogy a kamara ismét sikeresen helytállt a vadászjegyek megújításának emberfeletti munkájában, de bízom abban, hogy ennél azért még a kamara is többre tartja magát.

A vadászjegy megújítása annál is inkább könnyen megtehető volna, mert egyrészt nem minősül biztonsági okmánynak, másrészt legközelebb már nem kell új lőjegyzéket kiadni és a régit érvényteleníteni, a Vadászévkönyveket pedig elküldhetik postán (ad absurdum, néhány évig megjelentethetik digitális formában IS, aztán pedig csak online – megspórolva a nyomdai és a terjesztési költségeket). Most kellene cselekedni, hiszen a vadászjegy mintáját a Vhr. tartalmazza, az pedig épp most van felülvizsgálat alatt. A kötelező vadászkamarai tagság fogadtatása is más volna, ha nem a kamarából való kizárás következményeinek lebegtetésével, hanem egy ilyen újítással állnánk elő.

Vagy ha nem mi tesszük, majd megszimatolja a lehetőséget más, és magához ragadja a kezdeményezést. Valahogy így:

allami_vadaszjeggyel.jpg

Nem kellene megvárni.

 Az OMVK küzdelméről a XXI. századdal korábban már írtunk itt.