Pest megyei választások újratöltve

A blogunk kezdete óta próbáljuk patikamérlegen mérni a korrektséget, így ha érkezik hozzánk egy válaszlevél valamelyik írásunk érintettjétől, fontosnak érezzük, hogy ugyanolyan publicitást kapjanak az ellenérvek is, mint a saját gondolataink. Rózsa G. Róberttől – aki a Pest megyei vadászkamara munkatársa – az alábbi információkat kaptuk kommentben a „Megkezdődött a választási kabaré” című, a kamarai választások rendszeréről szóló posztunkhoz. Ezt változtatás nélkül, de kommentárral, válasszal közzétesszük, és természetesen szeretnénk rá válaszolni is.

 A levél

 

Válaszaink sorrendben a következők:

1, „Az alapszabály idézett szövegét – egyéb módosítások mellett – az OMVK országos küldöttgyűlése 2017. április 20-án fogadta el. Az ezt megelőző eljárásokra – gondolom – a módosítás nem érvényes.”

Az új alapszabályt valóban a hírlevél után fogalmazták meg, azonban ez a helyzet nem jelenti azt, hogy egy olyan osztályülést, amelyet az új alapszabály elfogadása után szerveznek meg, még a régi alapszabály szerint bonyolítsanak le, pusztán azért, mert kiküldtek egy hírlevelet előtte. Ez olyannyira nincs így, hogy még akkor is az új alapszabály szerint kell működnie a kamarának a közgyűlés jóváhagyása után, ha a változásokat a felügyeleti szerv még nem jegyezte be. Ennek következtében tehát, az önök által lebonyolított osztályülések, és az azt követő tisztújítás, nem a hatályos alapszabály szerint történt, ezért érvénytelen.

2, „- április 3-tól a http://www.omvkpest.hu/Hírek oldalon (a megyei kamara honlapja) tájékoztató jelent meg erről, amely május 29-ig volt elérhető”

Ha valaki most megnézi a Pest megyei kamara honlapját a hírek menüben semmilyen előzményt sem talál. A meghívó valóban kikerült a honlapra, azonban ezt úgy sikerült megtudni, hogy a Google szerverének gyorsítótárában kellett hozzá kutakodni. De megtaláltuk... a hír valamikor kint volt az oldalukon, és azt is meg kell jegyezni, hogy kikerült a választás jogszerűnek vélt eredménye is.

3, „- ugyanezt az információt és az ülésre szóló meghívót megjelentettük a „Jó vadászatot” című hírlevelünkben, amelyet postai küldeményként valamennyi Pest megyében és a fővárosban lakó vadásznak megküldtünk. A hírlevél javított kefelevonatát április 18-án juttattuk el a nyomdába.
Az értesítés és meghívás fentiek szerinti lebonyolítása minden tekintetben megfelelt az akkor érvényben lévő alapszabály előírásainak.”

A kérdéses cikkben leírtuk, hogy a hírlevélben való tájékoztatás manipulatív és követhetetlen. Azt nem vontuk kétségbe Pest vonatkozásában, hogy ez kiküldésre került, azonban sem Ön – sem senki – nem tudja, hogy kik, és mikor kapták meg a tagok, illetve megkapták-e egyáltalán. Ezzel együtt, a Pest megyei kamarai választásokkal nem az a központi problémánk, hogy az elvárható minimumot nem teljesítették az osztályülések értesítése kapcsán, mert ennek valóban eleget tettek.

Hogy az értesítés mikéntje megfelelt-e az akkori vagy a mostani alapszabálynak, ki fog derülni. A személyes véleményem szerint ha az alapszabály úgy fogalmaz, hogy az osztályülésre szóló meghívókat ki kell küldeni az érintett tagoknak, akkor ezt a tényt igazolni is tudni kell. Márpedig ha én mondanék egy nevet, és azt kérdezném, hogy az illető kapott-e értesítőt, akkor a Pest megyei kamara nem tudna erre igazolható választ adni. A vonatkozó jogszabály valóban nem fogalmaz egyértelműen, ezért csak azt lehet számon kérni, hogy az elvárható tájékoztatást a Pest megyei kamara megtette-e. A véleményünk szerint igen. De hangsúlyozom, nem ez volt a Pest megyei választással kapcsolatos kifogásunk. Egyebekben a hozzáállásunkat jól jellemzi, hogy az osztályülés előtt jeleztük a kamarának, miszerint az egy napon történő osztályülés, és tisztújítás alapszabály ellenes.

4, „…a Pest megyei vadászkamara – ugyanazzal a kezével amellyel megszavazta az alapszabály módosítását – máris megszegni készül mindezt…”
Pest megye küldöttei többféle megfontolásból nem szavazták meg a módosításokat. Ettől persze azok Pest megyét is kötelezik, de nem visszamenőleges hatállyal.”

Amennyiben a Pest megyei kamara nem szavazta meg az alapszabály vonatkozó részeit, elnézést kérünk az állításunk miatt, de ahogy ön is írja, ettől még az hatályban van, hiszen a többség megszavazta. Visszamenőleges hatályról szó nincs. Az alapszabály április 20-tól hatályos, a kamarai választás, pedig május 27-én volt.

5, „Tény: két mikrobusz, egyenként 6-7 vadász (akik egymás közelében lakva összeültek). De ez aligha „buszoztatás” és főként: nem a kamara szervezése.”

Még csak utalás sem történt a részünkről arra, hogy a buszoztatást a Pest megyei kamara „személyesen” szervezte volna, azonban a választások korrektsége a kamara felelőssége. Jelenleg nincsenek olyan hatályos jogszabályok, amelyek a kamarai választások során tiltanák a szervezett szállítást. Ezért írtuk azt, hogy ez most még ízlés kérdése. Nem véletlen azonban, hogy a parlamenti választások során ez a magatartás már jogszerűtlen, mert a választható képviselők közötti esélyegyenlőséget rontja. Ha kívánja, részletesen is kifejtem, hogy miért, de nem untatnám az olvasókat. A lényeg, hogy a felek közti egyenlőség betartása a választást szervező kamara felelőssége, ezért nekik kell rendet tartani, és biztosítani, hogy mindkét fél azonos esélyekkel rendelkezzen a lebonyolítás terén.  

Utóirat

 

A kamarai választások – azok jogos, vagy jogszerűtlen természetétől függetlenül – méltóságon alulivá váltak. Az ember felteszi magának azt a kérdést, hogy eleve egy hivatalban lévő kamarai vezetésnek – akik egyébként a Felügyelő Bizottságot is adják, és a szervezést biztosítják – hogy lehet egyáltalán ilyen nyíltan jelöltje? Ez olyan, mintha a parlamenti választásokon, a választási bizottságnak saját pártja lenne. Igaz, egy független választási bizottsághoz, minimum ismerni kellene a másik fél jelöltjeit.

Aztán ott a másik fél, akik persze most bőszen háborognak a szervezés miatt, azonban azt már nem emlegetik, hogy a stratégiai érdekeik miatt a saját jelöltjeik nevét nem közölték előzetesen a szervező kamarával, aminek következtében több tucat tag nevét, és személyes adatait a helyszínen kellett rögzíteni. Ennek a helyzetnek pedig óhatatlan következménye, hogy órák vesznek el. Miattuk! Ők sem különbek egy kicsit sem! Azon túl tehát, hogy most új esélyt éreznek, nem nagyon van okuk a kiabálásra. Nekik is felelősségük van abban, hogy épeszű embernek esze ágában nincs kamarai választásokra járni, és nyolc-tíz órát elpazarolni az életükből. Ha megismétlik a Pest megyei választásokat, elvárjuk mindkét féltől, hogy a küldöttjelöltjeiket tegyék megismerhetővé egymás (és lehetőleg a tagság) számára, így a kamara és az osztályülések résztvevői fel tudjanak készülni a korrekt adminisztrációra, ami vélhetően már nem vesz igénybe annyi időt, és meg lehet menteni valamit ebből a méltóságon aluli helyzetből.

Miközben persze érzem én, hogy megint a nagy magyar valóságot éljük, és azon töprengenek a felek, hogy „kinek a szekerét” toljuk – mert más megközelítés ebben az országban nem létezik –azon gondolkozom, hogy milyen szégyenletes is ez a helyzet. A II. világháború után közvetlenül – abban a rövid átmeneti világban – Széchényi Zsigmond, és Fekete István együtt írták a vadászati törvényt. Ezek az emberek alakították az akkori vadászati közéletet, ma pedig olyan emberek civakodnak egymással a megyék egy részében, akik a konspiráció fenegyerekei, akiket a saját haveri körükön kívül – a tagság részéről – általános megvetés övez. Legalábbis azt, hogy a tagság 2%-a tiszteli meg őket azzal, hogy elmegy rájuk szavazni – és azokat is hetekkel előtte már beszervezik – csak nem veszik dicséretnek. Aztán persze a megyei vezetők egy része krokodilkönnyeket hullajt, mert „közöny van”, és a tagságra keni az érdeklődés hiányát. Majd talán egyszer megértik – annak ellenére, hogy rettegnek tőle, nehogy kikerüljenek a pozícióból – hogy ez az egész hadakozás az ő érdeküket is szolgálja. Abban pedig biztos vagyok – és a korrektség jegyében ezt mi segíteni fogjuk – hogy minden lépést, amit a becsületes működés érdekében tesz a kamara, a tagság értékelni fog. Talán négy év múlva már egy nagyobb helyiséget kell kibérelni a választásokra. Ha tetszik ez sokaknak, ha nem...

Glück Balázs